Školení "Řízení rizik pro interní auditory HACCP"

Na kurzu získáte přehled o požadavcích řízení rizik v potravinovém řetězci a systému HACCP (normy ISO 9001, ISO 22000, IFS, BRC, GLOBALG.A.P.), posuzování shody s požadavky standardu, vedení auditu a sestavování zpráv z interních auditů.

Školení je určeno pro pracovníky, pracující v oboru bezpečnosti potravinového řetězce včetně jeho vstupů a služeb (interní auditoři, manažeři kvality, pracovníci provádějící dodavatelské audity). Školení je rovněž vhodné pro pracovníky kvality v podnicích vyrábějících obaly, protože budou komentovány rozdíly mezi HACCP a řízením nebezpečí a rizik v systémech výrobkové certifikace (například BRCGS Packaging Materials, FSSC Packaging).

Termín školení - 10.2.2022 od 9,00 hod, formou telekonferencee přes MS Teams

Školitel: Ing. Jiří Vaníček, CSc.

Účastnický poplatek: 3.000,-/účastník - po úhradě účastnického poplatku Vám budou   zaslány přihlašovací údaje

V případě zájmu nás kontaktujte na email: romana.sediva@bohemiacert.cz