Ověřovací audit Gluten Free

Certifikace Gluten Free je standard vytvořený Bohemia Certification s.r.o., který využívají klienti pro svou prezentaci, jako nezávislé posouzení zavedené výroby bezlepkových výrobků. Standard zahrnuje inspekční požadavky, které vycházejí zejména ze zavedeného systému HACCP (stanovení kritických bodů) a zavedeného systému správné výrobní praxe. Pro získání certifikátu je třeba mimo jiné doložení analýz hotových výrobků na předem určené množství lepku v konečném výrobku dle požadavků legislativy (Nařízení komise (ES) č. 41/2009 ze dne 20. 1. 2009 o složení a označování potravin vhodných pro osoby s nesnášenlivostí lepku.)

Přínos zavedení a certifikace normy pro organizaci 

Neváhejte nás kontaktovat