ISO 9001

Systém managmentu kvality (QMS)

Norma ISO 9001 specifikuje požadavky na systém managementu kvality. Výhodou je její jednoduchost, univerzálnost a aplikovatelnost na různé obory podnikání v oblasti výroby i služeb.

Efektivně zavedený systém řízení kvality zlepšuje výkonnost podniku, je zárukou zajištění kvality pro zákazníky a obchodní partnery.

Základními požadavky je zavést, dokumentovat, uplatňovat a udržovat systém managementu kvality, neustále jej zlepšovat a posilovat konkurenceschopnost. Způsobilost zavedeného systému lze dokládat certifikátem v rámci výběrových řízení.

Přínos zavedení a certifikace normy pro organizaci

Neváhejte nás kontaktovat