Politika kvality a nestrannost

Usilujeme o to, aby se naše společnost stala vyhledávaným certifikačním orgánem v oblasti akreditované certifikace a výrobků. Pro naplnění požadavků zákazníků, využíváme znalostí a zkušeností našich pracovníků a klademe důraz na profesionalitu, zdvořilost a spolehlivost a dále na:

Zásady při stanovení politiky kvality

Systém řízení kvality je provozován v souladu se zněním mezinárodních norem ISO/IEC 17021-1 a ISO/IEC 17065 a souvisejícími předpisy Českého institutu pro akreditaci.

Vyjadřuje se k: 

Rovnost a diskriminace

Hlásíme se k zásadě rovnosti v každé oblasti své činnosti. Vynakládáme veškeré úsilí k prevenci diskriminujícího nebo nerovného zacházení, a to vůči svým zaměstnancům, dodavatelům a uživatelům jejich služeb bez ohledu na pohlaví, rasu, etnický původ, náboženské přesvědčení, věk, sexuální orientaci nebo handicap.