ISO 14001

Systém environmentálního managementu (EMS)

Norma ISO 14001 specifikuje požadavky na systém environmentálního managementu tak, aby organizaci umožnila formulovat efektivní politiku a stanovit cíle, které napomáhají plnit zákonné požadavky a využívat informace o významných environmentálních dopadech. Týká se těch environmentálních dopadů, které může organizace řídit, a o nichž se předpokládá, že na ně může mít nějaký vliv. Základními požadavky je zavést, dokumentovat, uplatňovat a udržovat systém environmentálního managementu (EMS) a neustále jej zlepšovat.

Přínos zavedení a certifikace normy pro organizaci

Neváhejte nás kontaktovat