HACCP

Systém kritických kontrolních bodů (HACCP)

Systém kritických kontrolních bodů HACCP zajišťuje preventivní a systematický přístup k včasné identifikaci nebezpečí zdravotní závadnosti potravin a k zamezení jejího vzniku. Důsledná aplikace výrazně snižuje nejen zdravotní rizika, ale i ekonomické ztráty ve výrobě. Systém kritických bodů je zaměřen na klíčové faktory, které ovlivňují bezpečnost a zdravotní nezávadnost potravin v celém potravinovém řetězci od zpracování suroviny až po prodej. Řídí se Věstníkem MZe 2/2010

Přínos zavedení a certifikace normy pro organizaci 

Neváhejte nás kontaktovat