Pozastavení, omezení certifikace nebo zrušení certifikace

Pozastavení, odnětí nebo zrušení certifikace se zvažuje v následujících případech: 

Bohemia Certification s.r.o. si vyhrazuje právo publikovat na svých webových stránkách, že organizaci pozastavila, odňala nebo zrušila schvalovací certifikát. V tomto případě je organizace povinna přestat používat tento certifikát i příslušné certifikační značky a vrátit originály certifikátů do kanceláře Bohemia Certification s.r.o., která certifikát vydala.