ISO 45001

Systém managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP)

Norma ISO 45001 je mezinárodním standardem pro systém řízení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, který nahrazuje dřívější systém řízení BOZP – OHSAS 18001:2007. Účelem standardu ISO 45001 je harmonizace s národními standardy s cílem omezit nejednoznačné požadavky a zvýšit konzistenci. Původní záměr zůstává stejný, vytvořit bezpečnější pracovní podmínky pro všechny.

Přínos zavedení a certifikace normy pro organizaci

Neváhejte nás kontaktovat