ISO 22000

Systém řízení bezpečnosti potravin (FSMS)

Norma ISO 22000 je mezinárodně schválený a uznávaný standard, který specifikuje požadavky na organizace, aby byla zajištěna bezpečnost potravin v celém potravinovém řetězci. Důraz je kladen nejen na systém řízení, ale i a na principy HACCP a na ostatní podpůrná bezpečnostní opatření, jako je správná výrobní, zemědělská, veterinární, hygienická, distribuční praxe atd.

Přínos zavedení a certifikace normy pro organizaci 

Bohemia Certification nabízí certifikaci v těchto kategoriích:
1/ Kategorie C - Zpracování potravin a krmiv
2/ Kategorie E - Catering
3/ Kategorie F,G - Obchod a doprava
4/ Kategorie I - Obaly a obalový materiál

 

 

Neváhejte nás kontaktovat