Odvolání a stížnosti

Klient se může odvolat proti rozhodnutí Bohemia Certification s.r.o. v těchto případech:

Odvolání musí být podáno písemně na adresu Bohemia Certification s.r.o. nebo emailem na info@bohemiacert.cz  a to do 14 dnů od data rozhodnutí. O výsledku šetření odvolání je klient informován do 30 dnů od data podání odvolání.

Stížnosti ve věcech souvisejících s výkonem certifikačních aktivit jsou přijímány certifikačním orgánem v písemné podobě na adresu Bohemia Certification s.r.o. nebo elektronické podobě na kontaktní e-mailovou adresu info@bohemiacert.cz. Stížnost je vyřízena do 30 dnů od data podání a o výsledku šetření je klient písemně informován.

V případě, že se klient proti rozhodnutí odvolá, počítají se lhůty jako při prvním podání.