Audity Swiss Allergy Label

Naše certifikační společnost je oprávněna provádět audity „Swiss Allergy Label“ a to pod švýcarskou společností Service Allergie Suisee SA.

Swiss Allergy Label byl spuštěn v roce 2006 a nyní tisíce certifikovaných potravinářských výrobků přecházejí přes přepážky velkoobchodů a specializovaných obchodů.
Label je registrován v mnoha zemích „Švýcarským federálním institutem duševního vlastnictví“ (IGE / IPI), a je tedy chráněnou ochrannou známkou.
To ukazuje jasnou přidanou hodnotu označených výrobků nebo služeb pro osoby s alergiemi a nesnášenlivostí.Přísně řízený proces s nezávislými orgány kontroluje a zajišťuje přidanou hodnotu


Swiss Allergy Label je udělován po definovaném certifikačním procesu, který provádí tři nezávislé autority. Produkt nebo služba je nejprve posuzována technickou komisí, která zjišťuje, zda je v zásadě certifikovatelná, a zda splňuje stanovené předpisy. Je-li výsledek pozitivní, rozhodne druhý výbor složený ze zdravotnických odborníků, že výrobek nebo služba přináší dotčeným osobám přidanou hodnotu. Dodržování požadavků je ve třetím kroku zajištěno nezávislými akreditovanými certifikačními orgány.
K tomu obvykle dochází v průběhu výrobního procesu na místě. Jakmile jsou produkty a služby certifikovány, podléhají pravidelnému přezkumu.
Servis Allergy Suisse je oprávněn provádět kontroly kvality ve výrobních závodech kdykoliv a bez předchozího upozornění.

Swiss Allergy Label neznamená, že výrobek je absolutně bez alergenů, ale zaručuje, že požadavky stanovené předpisy jsou jasně a přísně dodržovány.

V případě zájmu nás neváhejte kontaktovat.